Google
Vernieuwd op
19-6-23
 
Vakantie Veerhuis gesloten van 24 juli t/m 13 augustus
 
 
Harvano is op zoek naar nieuwe senior-muzikanten

De seniorenharmonie Harvano is op zoek naar nieuwe muzikanten. Het muziekgezelschap wil de bezetting
graag op het gewenste aantal actieve leden terugbrengen, om de onderlinge balans van de instrumenten in
evenwicht te houden en om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij uitvoeringen.

Harvano heeft in de afgelopen twee jaren met spijt afscheid
moeten nemen van muzikanten vanwege ziekte of ouderdom.
Daarom wordt nu in de regio een zoektocht ingezet naar
beoefenaren van blaasmuziek, die met hun hobby en passie
voor muziek zichzelf en anderen willen vermaken.

Harvano zoekt in het bijzonder mannen en vrouwen die
met pensioen zijn of niet meer werken. Van belangstellenden
wordt verwacht dat zij ervaring hebben in de blaasmuziek
en over een eigen instrument beschikken.

Het repertoire omvat diverse populaire muziekstukken en oude
bekende muzieknummers die voor iedereen leuk zijn om te horen.

Wie interesse heeft in een plaats in de seniorenharmonie, is welkom
op de repetitiemiddag van Harvano elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in ‘t Veerhuis te Oud Gastel.
De seniorenharmonie oefent daar steeds onder leiding van een vaste ervaren dirigent.
        Men kan ook contact opnemen met de verenigingssecretaris Wim van Nassau, tel.         06-83400037of via email
        secret.wvn@harvano.nl