Google
Vernieuwd op
19-6-23
 
Elke woensdag repetitie van 14 tot 16 u
 
 
Harvano is op zoek naar nieuwe senior-muzikanten

De seniorenharmonie Harvano is op zoek naar nieuwe muzikanten. Het muziekgezelschap wil de bezetting
graag op het gewenste aantal actieve leden terugbrengen, om de onderlinge balans van de instrumenten in
evenwicht te houden en om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij uitvoeringen.

Harvano heeft in de afgelopen twee jaren met spijt afscheid moeten nemen van muzikanten vanwege ziekte of
ouderdom. Daarom wordt nu in de regio een zoektocht ingezet naar beoefenaren van blaasmuziek, die met hun
hobby en passie voor muziek zichzelf en anderen willen vermaken.

Harvano zoekt in het bijzonder mannen en vrouwen die met pensioen zijn of niet meer werken. Van
belangstellenden wordt verwacht dat zij ervaring hebben in de blaasmuziek en over een eigen instrument
beschikken.

Het repertoire omvat diverse populaire muziekstukken en oude bekende muzieknummers die voor iedereen leuk
zijn om te horen.

Wie interesse heeft in een plaats in de seniorenharmonie, is welkom op de repetitiemiddag van Harvano elke
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in ‘t Veerhuis te Oud Gastel.
De seniorenharmonie oefent daar steeds onder leiding van een vaste ervaren dirigent.
        Men kan ook contact opnemen met de verenigingssecretaris Wim van Nassau, tel. 06-83400037
        of via email    secret.wvn@harvano.nl